Qui Som...

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat es va fundar l'any 1899, en temps de la Renaixença, època marcada per un fort sentiment de reconstrucció nacional.El bisbe Dr. Josep Torras i Bages i un grup de joves catalanistes van ser-ne els fundadors. Comartien l'amor al país i a la llengua i l'esperit cristià. Aquest esperit i una gran inquietud social els van dur a interessar-se del desplegament de les lletres, les arts, les tradicions, l'economia i el benestar del país.

Una part de l'església catalana va incorporar-se activament en aquest procés, per tal d'enfortir la identitat catalana i defensar-la d'agressions sorgides dins i fora de Catalunya.

Així va iniciar-se una tasca llarga per aconseguir una Església lliure del poder polític; es va fer la reforma litúrgica i es va promoure la responsabilitat dels laics dins del cos eclesial, fent costat i donant suport als qui es van arriscar, en moments molt difícils, en la defensa de l'Església catalana, de Catalunya i de les seves llibertats fonamentals.

Per què hi som

Si en un temps, sobretot durant els primers anys de la seva fundació i en els difícils de la postguerra, la Lliga va tenir un paper important gràcies al tarannà obert i progressista dels seus...membres, actualment "encara" veiem necessària la seva presència i la tasca que vol dur a terme. Perquè cal difondre i aprofundir en el que avui significa ser, alhora, cristià i català.

Perquè la Lliga vol ser un grup humà en el qual es facin presents la sinceritat, l'oberatura i la confiança, per enfortir l'espiritualitat personal de cada soci i vetllar, amb coratge, per la presència dels valors crisitans en la societat catalana.

Perquè cal una millor formació i una major projecció cíviques per tal de ser útils als altres.

Perquè creiem en la nostra continuitat com a poble i com a Església.

...I què fem?

Participem, amb altres grups d'església, en trobades obertes on s'estudien i s'aprofundeixen temes de rigorosa actualitat i on es procura crear un estat d'opinió, cristià i responsable.Formem part d'entitats que engloben altres associacions amb finalitats similars o amb objectius complementaris, per aconseguir, d'una manera conjunta, espais que promoguin la no violència i el creixement social i moral del nostre poble.

Ens trobem per la celebració de l'Eucarista en les festes de la Mare de Déu de Montserrat, de Sant Jordi i en la Didad Nacional de catalunya, l'11 de setembre.

Organitzem, també, activitats de tipus cultural: conferències, visites, excursions i viatges, en ocasió d'efemèrides rellevants o d'esdeveniments socials de casa nostra.